Porady / Informacje

Jakie są korzyści testów genetycznych?

Jeśli masz objawy wskazujące na zaburzenia genetyczne, test genetyczny pomoże Ci:
 

 • potwierdzić / zaakceptować diagnozę;

 

 • poznać całościowe przyczyny objawów;

 

 • przygotować bardziej spersonalizowaną terapię;

 

 • zidentyfikować Twoje predyspozycje do znanych zaburzeń genetycznych i oszacować prawdopodobieństwo rozwinięcia się tych zaburzeń na podstawie obecnego poziomu nauki;

 

 • zidentyfikować zmiany w stylu życia niezbędne do zapobiegania rozwojowi zaburzeń, do których masz predyspozycje;

 

 • zidentyfikować badania medyczne i procedury diagnostyczne, które pomogą Ci w profilaktyce i wczesnym wykrywaniu zaburzeń.


Jeśli masz zidentyfikowane zaburzenie genetyczne, nasz kompleksowy test ujawni inne mutacje w Twoim genomie, pozwalając Ci lepiej dostosować terapie do Twoich potrzeb. Pojedyncze osoby mogą cierpieć na wiele zaburzeń genetycznych, które mogą wpływać na siebie nawzajem i na efektywność terapii leczniczych. Dlatego też test genetyczny jest korzystny nawet dla tych osób, których zaburzenia genetyczne są już zidentyfikowane.

 

Jak są przechowywane moje dane i próbki genetyczne? Jak przetwarza się moje prywatne dane?

Twoja próbka genetyczna zostaje zniszczona po zakończeniu testu. Nie świadczymy usług przechowywania materiału w biobanku i nie jesteśmy partnerem żadnego dostawcy takich usług. Surowe dane genetyczne uzyskane w procesie sekwencjonowania i pewne dane osobowe udostępniamy naszym partnerom umowy zajmującym się bioinformatyką (www.aesculab.net) i nauką (ELTE Department of Genetics).
Podczas przetwarzania i przekazywania Twoich danych genetycznych i osobowych zarówno nasza Fundacja, jak i nasi partnerzy w pełni przestrzegają restrykcyjnych krajowych i unijnych przepisów dotyczących ochrony danych. Wszyscy klienci / pacjenci są szczegółowo informowani o swoich prawach przed wykonaniem testu. W ramach usługi dodatkowej możesz poprosić o przechowywanie surowych danych genetycznych na serwerach naszych partnerów umowny lub możesz zakupić dane genetyczne w formacie FASTAQ na dysku twardym dostarczonym przez nas (ponieważ te dane mogą mieć rozmiar setki gigabajtów). Wyniki testu są przechowywane przez nas i naszych partnerów umowy zgodnie z unijnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO). Możesz wnioskować o kopię swoich przechowywanych danych w dowolnym momencie. Głębokie sekwencjonowanie Twojego genomu jest wykonywane poza UE przez wielu partnerów umowy. Od wszystkich naszych partnerów z państw trzecich (spoza UE) wymagamy pełnej zgodności z rozporządzeniem RODO. Niezależnie od tego, różnice w środowisku prawnym między UE a państwami trzecimi mogą zagrozić egzekucji prawnej przepisów unijnych. Aby zminimalizować ryzyko niewłaściwego przetwarzania danych, Twoja próbka genetyczna jest przekazywana do naszych partnerów z krajów trzecich po pseudonimizacji. Oznacza to, że tylko my możemy połączyć dane genetyczne z Twoją osobą.
Przed rozpoczęciem testu genetycznego musisz podpisać formularz zgody, który szczegółowo wyjaśnia procedury przechowywania i przekazywania danych, cele przetwarzania danych i wymienia partnerów uczestniczących, którzy przetwarzają Twoje dane.

 

W jakim celu warto skorzystać z naszych usług?
 

 • Używamy najnowszej technologii Sekwencjonowania nowej generacji, która dostarcza najdokładniejsze wyniki obecnie możliwe do uzyskania.

 

 

 • Wybierając nas, otrzymasz prawdziwie spersonalizowane wyniki. Nasza usługa została opracowana, aby zapewnić, że nasi eksperci skupiają się na danych najbardziej istotnych dla Twojej historii medycznej, stanu zdrowia i stylu życia.

 

 

 • Nasze analizy są wyjątkowo celne, ponieważ w celu przetwarzania baz danych klinicznych używamy algorytmów opierających się na sztucznej inteligencji, a wyniki interpretują eksperci-genetycy.

 

 

 • Pozwalamy na zachowanie, przechowywanie lub zakup danych uzyskanych w głębokim sekwencjonowaniu. W miarę rozwoju genetyki będziesz w stanie otrzymać z tych danych nowe informacje. Ulepszenia naszych baz danych także pozwolą Ci na otrzymanie w przyszłości nowych informacji o Twoim genomie.

 

 • Nasze produkty i usługi oraz ich rozwój bazują na współpracy naukowej. Nawiązujemy partnerstwo jedynie z ekspertami, genetykami klinicznymi i instytucjami takimi jak Wydział Genetyki ELTE, które posiadają znaczącą wiedzę naukową o międzynarodowej sławie. Zobowiązujemy się używać technologii w zgodzie z etyką, dążąc do rozwoju społecznego.